Crossna září 2021

Je tu první Crossna nového školního roku! 🎉

Konečně přicházíme s dalším spolčem pro mládež, tentokrát s poměrně relevantním tématem – práce a studium.Jak překonávat lenost k našim studijním/pracovním povinnostem? Jak v nich vytrvat a trpělivě v nich pokračovat? Věříme, že odpovědi nejen na tyto otázky najdete na této naší další Crossně! 😇

Začínáme mší svatou v 19.00, poté po přesunu na místní faru bude chvilka volné zábavy, po níž bude následovat hra na prolomení ledů a hned posléze hlavní program večera – tedy diskuze na dané téma, kde se může každý účastník zapojit. Po společné modlitbě se poté rozejdeme do svých domovů.

Nezapomeňte pozvat i vaše přátele a blízké! 👥

Těšíme se na vás, koláče s sebou! 🍰