Jan Přikryl

Mezi moje zájmy patří cestování, programování, sledování filmů a seriálů.

Od mala jsem členem římskokatolické církve, kde mi byla předávána víra. Když jsem měl možnost stát se animátorem, využil jsem ji, protože bych rád také předával víru dál a nějak uplatňoval své dary v církvi (tak jak jsme k tomu vybízeni v listu Římanům, 12). Věřím, že společenství animátorů je dobré Boží dílo, a tak budu rád jeho součástí.