Crossna červen

Tak jako vždy začala Crossna mší svatou, kterou celebroval otec Tomáš Strogan. Tentokrát jsme se setkali v Pivíně. Při mši svaté jsme mohli pocítit, že se neustále nacházíme ve výjimečné situaci kvůli koronaviru, neboť zde byla přichystána dezinfekce a některé chrámové lavice byly odděleny páskou. Po mši svaté jsme se přesunuli na místní faru, kde následovaly tradiční volné rozhovory a posléze hra, která byla velmi dobře orientovaná na téma rodina.


Hlavním tématem tohoto setkání byl apoštolát v rodině. Tomuto tématu jsme se věnovali při setkání ve skupinách, během kterého jsem žasl nad otevřeností mých vrstevníků. Také jsme zde mohli na základě rozhovorů zjistit, že každý víru prožívá, pociťuje a naplňuje trochu jiným způsobem. Mimo jiné jsme se zde dotkli i tématu prožívání víry v čase koronavirové krize. Mnozí z nás přímo zajišťovali přenosy z našich kostelů, což mě velmi povzbudilo.


Celý večer jsme zakončili modlitbou a následným požehnáním od otce Strogana.

Josef Snášel, účastník akce