Spolčo VIP červen

VIP spolčo pro mě osobně bylo novinkou. Toto setkání sice probíhá delší dobu, ale až teď se mi naskytla příležitost se ho zúčastnit. Šla jsem i na mši svatou, která byla sloužena za mládež děkanátu Prostějov. Jedinou změnou však nebyla moje účast, ale i fakt, že spolčo tentokrát poněkud netradičně vedl Laďa. Nedílnou součástí byla samozřejmě modlitba k Duchu Svatému, protože jak lépe začít o modlitbě než modlitbou samotnou. Zamýšleli jsme se nad modlitbou a jejím významem. Slovy autora „vydáme se na takovou túru starým a novým zákonem“. V této části jsme si připomněli, jaký život modlitby žili starozákonní a novozákonní lidé.

Zabývali jsme se významem modlitby v každodenním životě, a dokonce počátkem Ježíšovy kariéry (pro nezasvěcené se jedná o začátek Ježíšova veřejného působení). Dozvěděli jsme se, že modlitba je nejdůležitější právě tehdy, když máme pocit, že se Bohu nejvíce vzdalujeme. Zmíněny byly také formy modlitby a připomněli jsme si, že jakákoliv modlitba by měla být především pravdivá a jít od srdce (tím nebylo na mysli to anatomické), protože před Bohem nemusíme mít žádné tajnosti. Tak tedy sbohem a modlete se.

Beátka Hynková, animátorka