Tour po farnostech

V jarních měsících naši animátoři navštívili několik farností našeho děkanátu. V nedělních ohláškách představili krátce mdp a pozvali mladé na naše akce. V každém z navštívených kostelů byla k dispozici i nová brožura o mládeži děkanátu.