Spolčo VIP červen

Přicházíme s posledním Spolčem VIP tohoto školního roku! 💫
Host a téma budou ještě doplněni. Začínáme mši svatou v kostele u Povýšení sv. Kříže v Prostějově v 18.00, po ní se přesuneme do prostor Cyrilometodějského gymnázia, kde proběhne hlavní program. Po něm bude také možnost diskuze s hostem.
Součástí bude i drobné občerstvení.
Určitě nezapomeňte pozvat své mladé přátele a známé! 👧🏼👦🏻
Těšíme se na vás! 🤩