Crossna listopad

Je tu další Crossna! ✨


Na 1. pátek v měsíci listopadu se sejdeme po dlouhé době ve Smržicích na dalším spolču pro mládež. Tentokrát se budeme bavit o Písmu svatém. 📕

Bible svatá je knihou několika autorů, ale inspirována Duchem Svatým, tedy hlavním autorem je samotný Bůh. Nese plno inspirace, povzbuzení a vlastně celou historii našeho náboženství. Je dobré se naučit Bibli aktivně číst, díky ní naše víra může opravdu růst. Jakým způsobem můžeme k tomuto dosáhnout? Jaké kapitoly se silně doporučuje přečíst a které jsou ty nejdůležitější?
Nejen tohle se dozvíte na této Crossně.

Budeme začínat tradičně mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla, poté se přesuneme na faru, kde po hře na prolomení ledů bude následovat hlavní program – diskuze na dané téma. Konec předpokládáme po závěrečném požehnání na 22.30.

Určitě pozvěte i své mladé přátele a známé. 🧑👧

Těšíme se na vás, koláče s sebou! 🍰