Listopadové spolčo VIP

Třetí pátek v měsíci, jak už je zvykem, se konalo Spolčo VIP. Tentokrát setkání nepředcházela mše svatá, ale ekumenická bohoslužba, které jsme se mohli účastnit v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově. Poté jsme se v 19 hodin sešli v prostorách CMG. Tématem setkání byl mravní zákon. Jak jsme se dozvěděli, přirozený mravní zákon platí pro všechny, napovídá člověku, jaká jsou jeho základní práva a povinnosti, a vytváří tak vlastní základ pro soužití v rodině, ve společnosti a ve státě. Protože přirozené poznání bývá často zakaleno hříchem a lidskou slabostí, potřebuje člověk Boží pomoc a jeho zjevení, má-li vytrvat na dobré cestě.“ Přednášku, která nám objasnila význam mravního zákona, si pro nás připravila animátorka Beátka Hynková. Zamýšleli jsme se nad úryvky spojené s mravním zákonem ze Starého i Nového zákona. V druhé části večera jsme společně diskutovali. Do debaty přispěl i otec Strogan, který podal jednoduše řečenou, obohacující a výstižnou odpověď. Setkání jsme zakončili krátkou modlitbou. Z mého pohledu bylo spolčo vydařené a duchovně přínosné. Těším se na další akce s mládeží.

Terezie Klemešová, účastnice spolča