Martin Vopalecký

Zabývám se elektrotechnikou a hudbou. Rád jezdím na kole a jsem s přáteli.

Animátorem jsem protože mám rád činnost MDP a společenství, které vytváří a chci se do něho zapojit.