Říjnové spolčo

V pátek 5. října proběhlo setkání Crossna. Tak jako každý měsíc přes školní rok jsme se sešli, abychom společně slavili mši svatou a diskutovali nad závažnými tématy. Tentokrát setkání proběhlo v Krasicích, v Prostějově. Začali jsme tradičně mší, po které jsme se přesunuli na faru poblíž kostela. Než začaly diskuse, byl prostor pro volnou zábavu, při níž jsme se mohli seznámit s novými účastníky a pobavit se s kamarády, které známe už déle. Pak následovala hra pro všechny. Na diskuzi jsme byli rozděleni dle věku. Tentokrát nás nebylo mnoho, tak to bylo složitější. Tématem byla Svatá čistota, což je v dnešní době velice důležité téma. Myslím si, že jsme se dozvěděli dost důležitých informací. Nakonec jsme se společně pomodlili a rozešli se domů.

Honza Přikryl, účastník spolča