Petice za manželství

Podpořte svým podpisem petici na podporu manželství jako svazku ženy a muže! V tyto dny se dostává tento institut do krizového stavu, manželství je základ rodiny, rodina je základ státu a společnosti. Zvažme důsledky zrovnoprávnění manželství osob stejného pohlaví s manželstvím v dnešním slova smyslu.

http://podporamanzelstvi.cz