Spolčo VIP květen

Je tu další Spolčo VIP – věřící i v pátek! 💫
Hostem bude tentokrát doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D., docentka na teologické fakultě univerzitě Palackého a spolu s ním si budeme povídat o Bibli, konkrétně o Starém zákonu.
Začínáme mši svatou v kostele u Povýšení sv. Kříže v Prostějově v 18.00, po ní se přesuneme do prostor Cyrilometodějského gymnázia, kde proběhne hlavní program. Po něm bude také možnost diskuze s hostem.
Součástí bude i drobné občerstvení.
Určitě nezapomeňte pozvat své mladé přátele a známé! 👧🏼👦🏻
Těšíme se na vás! 🤩