Jarmila Jankůjová

Mezi mé záliby patří tanec, hra na hud. nástroj a výlety do přírody.

Animátorem jsem se stala, protože ráda trávím čas s lidmi, ráda jim pomáhám a naslouchám. Jak Pán řekl: ,,Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.”(Mt 18, 20)